THÔNG BÁO THAM DỰ KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI ĐẦU XUÂN GIÁP THÌN TẠI CHÙA DIỆU PHÁP

🌿Trong kinh Ưu Bà Tắc Giới, Đức Phật dạy:“Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức”.
☘️Trong thời gian tu hành 1 ngày, thân, khẩu, ý của chư hành giả thọ trì 8 giới được hoàn toàn thanh tịnh, dù thời gian tu học rất ngắn ngủi nhưng quý báu hơn cả một đời của người không tu hành.
☘️ Chính vì vậy, chúng tôi xin kính mời quý Đạo Hữu sắp xếp thời gian về chùa tham dự khoá tu Bát Quan Trai, nhằm học và thực hành theo giáo lý Đức Phật, nếm trải vị ngọt của sự an lạc và hạnh phúc đích thực.

⏰Thời gian: Ngày 16/03/2024 – nhằm ngày 07/02/ Giáp Thìn
☸️ Tại Chùa Diệu Pháp
311 E Mission Rd., San Gabriel, CA 91776
☎️ Ghi danh tu học xin gọi về:
Chùa Diệu Pháp: (626) 614 0566
Đạo Hữu Nhật Lâm: (909) 974-9011

#HTThichVienLy
#Phapam
#ibctv
#ChuaDieuPhap
#ChuaDieuNgu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *