NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP N08-THÁNG 8/2023

Nguyệt san Diệu Pháp số 8, tháng 8/2023 với các tin tức nổi bật sau:

⭐️ Tin tức về Vu Lan mùa hiếu hạnh

⭐️ HT Thích Viên Lý tham dự Hội Nghị Liên Minh Liên Tôn dành cho công dân Toàn cầu

⭐️ HT Thích Viên Lý thăm viếng và giảng dạy tại Chùa Viên ngộ thuộc Cheonan, Đại Hàn.

⭐️ Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2567- DL2023 tại Chùa Diệu Pháp

⭐️ Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL 2567- DL2023 tại Chùa Điều Ngự

⭐️ Cùng nhiều bài viết và bài thơ hay ý nghĩa

>> 𝚇𝚒𝚗 𝚔í𝚗𝚑 𝚖ờ𝚒 𝚚𝚞ý 𝚟ị cùng đó𝚗 đọ𝚌. 𝙼ọ𝚒 ý 𝚔𝚒ế𝚗 đó𝚗𝚐 𝚐ó𝚙 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚐ử𝚒 𝚋à𝚒 𝚟iết 𝚡𝚒𝚗 Quý vị 𝚐ử𝚒 𝚟ề

Đị𝚊 𝚌𝚑ỉ 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕: 𝙲𝚑𝚞𝚊𝚍𝚒𝚎𝚞𝚙𝚑𝚊𝚙𝚝𝚟𝚕@𝚐𝚖𝚊𝚒𝚕.𝚌𝚘𝚖

#Nguyệt_San_Diệu_Pháp_No8

#HTThichVienLy

#Phapam

#ibctv

#ChuaDieuPhap

#ChuaDieuNgu

Địa chỉ email: Chuadieuphaptvl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *