QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN

Chánh tínmê tín là hai khái niệm quan trọng trong Phật giáo, thể hiện hai cách tiếp cận khác nhau đối với niềm tin và tôn giáo.
Chánh tín được định nghĩa là niềm tin dựa trên sự hiểu biết, lý trí và minh chứng. Niềm tin này hướng đến những giá trị đạo đức cao đẹp, giúp con người phát triển trí tuệ và tâm hồn, hướng đến giải thoát khỏi khổ đau.
Mê tín, ngược lại, là niềm tin dựa trên sự mù quáng, thiếu hiểu biết và sợ hãi. Niềm tin này thường gắn liền với những hủ tục, dị đoan, không có cơ sở khoa học hay đạo đức, và có thể dẫn đến những hành động tiêu cực.
Dưới đây là những quan điểm của Phật giáo về Chánh tín và Mê tín được Hòa Thượng Thích Viên Lý chia sẻ chi tiết. Kính mời Quý vị cùng lắng nghe trong video dưới đây nhé!
Vì vậy, mỗi người cần tự trau dồi cho mình Chánh tín, tránh xa Mê tín để có thể sống một cuộc đời tốt đẹp và ý nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *