[ALBUM] SỨ MỆNH NGƯỜI CON PHẬT TRONG THỜI ĐẠI MỚI

SỨ MỆNH NGƯỜI CON PHẬT TRONG THỜI ĐẠI MỚI – KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN  VIÊN THÀNH 2023

▪️ 𝑇𝑎̣𝑖 𝐶ℎ𝑢̀𝑎 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑃ℎ𝑎́𝑝

▪️ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 19/11/2923

▪️  THỜI PHÁP THOẠI & HỘ NIỆM THỂ HIỆN BỒ TÁT HẠNH

▪️ Thuyết giảng: HT Sakya Minh Quang thuyết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *