Tag Archives: bổn phận và trách nhiệm của người phật tử

BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

Một người Phật tử chân chính có phải chỉ cần làm việc học tập làm việc và nuôi sống bản thân và gia đìnhlà đã đủ  hay còn trách nhiệm và bổn phận nào khác. Câu trả lời sẽ được được thuyết giảng bởi Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Thích Viên Huy. […]