Tag Archives: Hội nghị Quốc tế lần thứ II

MỜI THAM DỰ BUỔI DIỄN THUYẾT CỦA HT THÍCH VIÊN LÝ TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ II

📢 Tham Dự buổi Diễn Thuyết của Hòa thượng Thích Viên Lý tại Hội nghị Quốc tế lần thứ hai về Nghiên cứu Phật giáo! Sự kiện đáng chú ý này được tổ chức với chủ đề ‘Cơ chế Phật giáo về sức khỏe tâm thần’ và hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm sâu […]