Tag Archives: kinh vô lượng thọ

LỜI ĐỨC PHẬT DẠY TRONG KINH A DI ĐÀ

Kinh A Di Đà, hay còn gọi là kinh Vô Lượng Thọ, là một trong những bộ kinh Đại Thừa quan trọng nhất trong Phật giáo. Kinh được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng tại Linh Thứu Sơn, thuyết về cõi Cực Lạc phương Tây do Đức Phật A Di Đà giáo hóa. […]