Tag Archives: nguyệt san t1/2024

KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKAYA VIII. PHẨM LÀM BẠN VỚI THIỆN

KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKAYA VIII. PHẨM LÀM BẠN VỚI THIỆN  Hòa Thượng Thích Viên Lý    Trong hệ thống kinh điển mà đức Phật đã tuyên lưu, ngài vẫn thường luôn nhắc nhở hàng đệ tử cần nên thân cận, học hỏi những bậc thiện tri thức. Việc thân cận và làm bạn […]