Tag Archives: pháp hội địa tạng

PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️ 🕑 𝐖𝐞𝐬𝐭𝐦𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 Nhân ngày Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại Chùa Điều Ngự, dưới sự chỉ dạy của HT Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự – HT Thích Viên Huy trụ trì Chùa Điều Ngự, Pháp Hội […]