Tag Archives: phật tử nên chọn pháp môn nào để tu tập

Phật Tử Nên Chọn Pháp Môn Nào Để Tu Tập

Phật tử nên chọn phương pháp nào để tu tập? Làm sao biết được mình đang thực hành đúng đắn, trong khi hiện nay có nhiều phương pháp tu tập khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Trong video này Hòa Thượng Thích Viên Lý sẽ chia sẻ đến Quý Phật tử phương pháp tu […]