Tag Archives: quan điểm đúng sai trong phật giáo

QUAN ĐIỂM ĐÚNG SAI TRONG PHẬT GIÁO

Quan điểm về Đúng Sai trong Phật Giáo là một chủ đề phức tạp và có nhiều khía cạnh cần xem xét. Khác với những tôn giáo có một vị thần tối cao, Phật Giáo không có khái niệm về “chân lý tuyệt đối” hay “luật lệ bất di bất dịch”. Thay vào đó, Phật […]