Tag Archives: tăng điệp vu lan 2023

TĂNG ĐIỆP VU LAN PL 2567 – DL 2023

TĂNG ĐIỆP VU LAN PL 2567 – DL 2023 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni Kính thưa quý vị Phật tử, bà con đồng hương Việt Nam, Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh lại về với người con Việt và con […]