Tag Archives: Tuyển tập Hải Triều Âm

TUYỂN TẬP HẢI TRIỀU ÂM

LỜI GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP HẢI TRIỀU ÂM HT Thích Viên Huy Phật pháp tại thế gian thời kỳ mạt pháp xuất hiện nhiều dị giáo làm cho hành giả sơ tâm tu tập dễ vướng các chướng do không biện được chánh, tà. Bởi thiếu phân định nên dễ đi vào con đường thành […]