Tag Archives: xuân 2024

CHƯƠNG TRÌNH “GIAO THỪA ĐÓN XUÂN GIÁP THÌN 2024” | Chùa Điều Ngự

“𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝒗𝒆̂̀ Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝑵𝒈𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂̆́𝒎 𝒉𝒐𝒂 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝒕𝒖̣ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒉𝒂́𝒕 𝒄𝒂 đ𝒐́𝒏 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑴𝒖́𝒂 𝑳𝒂̂𝒏, đ𝒐̂́𝒕 𝒑𝒉𝒂́𝒐 𝒕𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑫𝒊 𝑳𝒂̣̆𝒄, 𝒕𝒉𝒂́𝒊 𝒃𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈” ĐÀI TRUYỀN HÌNH IBC TV Xin trân trọng giới thiệu chương trình ĐÓN GIAO THỪA TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ địa chỉ 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683. […]