Tag Archives: xuất gia

GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA CỦA XUẤT GIA –GIẢI QUYẾT MỌI BẾ TẮC, TÌM VỀ AN LẠC

Hiểu rõ về xuất gia là gì? Xuất gia theo nghĩa đen là ra khỏi nhà. Nhưng đầy đủ thì xuất gia mang ba ý nghĩa chính: – Xuất thế tục gia: chỉ cho người đó quyết lòng vứt áo ra đi, từ bỏ những tình cảm, những lòng thương yêu thân bằng quyến thuộc […]