THIỆN – ÁC TRONG PHẬT GIÁO

Khái niệm Thiện và Ác là một chủ đề quan trọng trong Phật Giáo, đóng vai trò nền tảng cho hệ thống đạo đức và hướng dẫn con người trên con đường tu tập. Tuy nhiên, so với các quan niệm thông thường, cách nhìn nhận Thiện – Ác trong Phật Giáo có những điểm độc đáo và cần được hiểu một cách cẩn trọng.

Để hiểu rõ hơn về Thiện – Ác trong Phật Giáo, mời Quý vị cùng xem video sau đây:

Hiểu rõ Thiện – Ác là nền tảng để con người tu tập theo Phật Giáo, hướng đến cuộc sống tốt đẹp và an lạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *