THÔNG BÁO KHÓA TU THỌ BÁT QUAN TRAI

Chùa Diệu Pháp

🪷 Ðức Phật dạy : “Người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày, một đêm, có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Hạt như ý bảo châu tuy nhỏ, nhưng sáng hơn muôn ngàn thứ ngọc khác”.

⛩️ Chùa Diệu Pháp tổ chức Tu Bát Quan Trai, bắt đầu 9 giờ sáng thứ bảy 13 tháng 01 năm 2024.
☘️ Kính mời quý Phật tử về tham dự.
🪷Buddha had taught: “One who is willing to ordain for one day and one night can erase many of his wrongdoings, increases his blessings immensely. Mani Jewel is small but brighter than any other jewels.”

⛩️ Dieu Phap temple will host Uposatha practice day on Saturday 01/13/2023, starting at 9AM
☘️ We invite you to participate.

#HTThichVienLy
#Phapam
#ibctv
#ChuaDieuPhap
#ChuaDieuNgu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *