THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2567 – DL 2023 | HT Thích Viên Lý

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com
Số:046/VPTT/HĐĐH/TB/CT
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức Phật tử
Cách đây 2647 năm, vì sự khổ đau của sinh loại, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh để cứu khổ độ sinh. Từ một thân phận cao quý với sự đầy đủ hạnh phúc của thế gian, Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ lại tất cả để truy cầu chân lý, đem ánh sáng giác ngộ soi chiếu muôn loài, ở trong đêm dài vô minh mà phương tiện khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật thị hiện bằng hình hài của một con người bình thường, sống giữa một xã hội đa sắc tộc, đa văn hoá, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo và đặc biệt là đa giai cấp, một xã hội mà con người đang là nô lệ của Thần thánh và của những tri nhận sai lầm được truyền thừa qua nhiều thế hệ, thế nhưng Ngài đã an nhiên vượt lên những kiến chấp thường tình đó để xiển dương chân lý vô ngã, bình đẳng; khai mở tuệ giác vô lậu, xoá tan mọi phân biệt, tà kiến và thủ chấp.
Bốn mươi chín năm vân du thuyết pháp độ sanh, với trái tim từ bi vô lượng và tuệ giác siêu việt tối thượng, vì hạnh phúc, vì an lạc của muôn loài Đức Phật đã san bằng những bất công và bạo động, khơi dậy tình yêu thương và dẫn lối vào biển trí tuệ tối thắng, giúp muôn loài giải thoát mọi khổ đau, xứng danh là bậc “Thiên thượng thiên hạ duy Ngã độc tôn”.
thong-bach-phat-dan-2023-1thong-bach-phat-dan-2023-2 thong-bach-phat-dan-2023-3
Có thể nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ là một nhà Đại cách mạng đã chuyển hoá những thấy biết sai lầm của thế gian mà còn kiến lập một nền tư duy tiến bộ, xác lập nền tảng cho một thế giới hoà bình, tự do, dân chủ mà Ngài còn là một nhà Đại giáo dục đã thiết lập một hệ thống triết lý giáo hoá đưa con người trở về Phật tánh hằng hiện hữu trong mỗi chúng sanh, chỉ ra cái “Ngã độc tôn” trong muôn loài, xác quyết những giá trị luân lý đạo đức tốt đẹp hướng đến một xã hội văn minh từ bi, đem tình thương thay thế hận thù, lấy hiểu biết thay thế cuồng tín và dùng an lạc, giải thoát chế ngự phiền não, khổ đau.
Đã gần ba thiên niên kỷ trôi qua nhưng Giáo pháp minh tuệ do Đức Phật khai thị vẫn toả sáng như ánh dương quang rực rỡ; hình ảnh của một vĩ nhân siêu xuất vẫn như một bức thông điệp sinh động về một con người bình thường có thể làm được những điều phi thường.
Mùa Phật đản chính là lúc tất cả chúng ta nhớ nghĩ và cảm niệm ân đức cao dày của Đức Từ Phụ Thế Tôn, đồng thời cũng là lúc để quán chiếu tự tâm, phát huy thiện căn, hiển lộ Phật tính để an trú với “vị Phật” trong chính mình, mỗi người là một Pháp thân trang nghiêm pháp giới; nhất là giữa bối cảnh lịch sử có nhiều khủng hoảng, hận thù, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nhân hoạ… như ngày nay. Noi theo gương lành của Đức Phật, mỗi cá thể cần nỗ lực tu luyện bản thân, lấy thiền định và giới đức trưởng dưỡng tuệ giác vô lậu, lấy Lục độ Ba la mật làm chất liệu nuôi lớn Bồ đề tâm, mỗi hành giả tuỳ theo sức mình  mà tích cực dấn thân phục vụ, nhập thế lợi sanh. Phải nhận thức được rằng chỉ trên tinh thần vô ngã và vị tha, từ bi và trí tuệ mới có thể thi thiết đại hạnh Bồ Tát, trên căn bản của bình đẳng và vô uý mới có thể quyền biến lợi sanh, nhập dòng sinh tử mà chèo thuyền đại nguyện, xiển dương Chánh pháp hầu mong sự nghiệp giải thoát được mãi mãi truyền đăng. Mỗi người là mỗi đoá Liên hoa thanh khiết dâng lên cúng dường chư Phật, là mỗi pháp thân Đại sĩ thiệu long thánh chủng khiến mạng mạch Phật pháp lưu bố và trường tồn. Có như vậy, chúng ta mới thật sự đón mừng một mùa Phật đản với tất cả lòng tri ân và báo ân.
Ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo thuỳ từ gia hộ cho chúng con, giúp chúng con luôn an trú trong Pháp lạc, an vững trong đạo nghiệp vô thượng Bồ đề và an hỷ trong từng giây phút thực tại. Nguyện cho tất cả chúng sanh sớm thấy được ánh sáng chân lý mà dõng mãnh bước ra khỏi vô minh, đoạn tận sanh tử khổ đau. Nguyện cho các nhà lãnh đạo độc tài ý thức rõ nỗi bất hạnh và những khát vọng sâu thẳm được sống trong tự do, độc lập, dân chủ, nhân quyền của con người mà từ bỏ các chế độ hà khắc, chuyên chế; chấm dứt giấc mộng bành trướng lãnh hải, lãnh thổ để người không còn bách hại người vì sự sống của con người giá trị hơn bất cứ danh xưng, quyền lực hay chủ thuyết nào. Nguyện cho thế giới hoà bình, xã hội phú cường, Phật pháp xương minh, nhân sinh an lạc.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trân trọng!
PL 2567 – Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 5 năm 2023
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
Tỳ kheo Thích Viên Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *