THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ VU LAN

📜 THƯ MỜI DỰ ĐẠI LỄ VU LAN 🌺

𝑁𝑎𝑚 𝑀𝑜̂ 𝐵𝑜̂̉𝑛 𝑆𝑢̛ 𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝐶𝑎 𝑀𝑎̂𝑢 𝑁𝑖 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡

𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑎 𝑄𝑢𝑦́ Đ𝑎̣𝑜 ℎ𝑢̛̃𝑢,

Trong Kinh Nhẫn Nhục Đức Phật Dạy rằng: “Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑖̃ đ𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ ℎ𝑜̛𝑛 ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡ℎ𝑎̉𝑜. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑎́𝑐 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̂́𝑢”

Để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ và Ông Bà tổ tiên. Vâng theo lời Phật dạy, năm nay Chùa Diệu Pháp sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan lúc 10:30, sáng Chủ Nhật, ngày 27 tháng 8 năm 2023

𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒊̀𝒏𝒉 Đ𝒂̣𝒊 𝒍𝒆̂̃ 𝑽𝒖 𝑳𝒂𝒏 𝒈𝒐̂̀𝒎 𝒄𝒐́:

 

➖ Cúng Dường Trai Tăng

➖ Thuyết Pháp

➖ Nghi thức Vu Lan Thắng hội

➖ Chúc Thọ

➖ Tiến Linh

➖ Quy Y Tam Bảo

➖Thọ Trai

➖ Hàng ngày trước Đại lễ 1 tuần, Chùa đều tụng kinh Vu Lan Bồn và dâng sớ cầu siêu cho đa sinh Phụ Mẫ, cửu huyền thất tổ.

Thay mặt Chùa Diệu Pháp, chúng tôi thành tâm kính mừng Quý Đạo hữu về Chùa tụng kinh và tham dự Đại Lễ Vu Lan để thể hiện lòng hiếu thảo, đồng thời cầu nguyện Thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Sự hiện diện quý báu của Chư Liệt vị sẽ không chỉ nói lên tinh thần tri ân và báo ân đối với Cha Mẹ mà còn góp phần bảo lưu giá trị truyền thống hiếu đạo của Phật giáo.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!

𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 2567, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 21 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 7 𝑛𝑎̆𝑚 2023

𝑇𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔

𝑇𝑟𝑢̣ 𝑡𝑟𝑖̀ 𝐶ℎ𝑢̀𝑎 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑃ℎ𝑎́𝑝

𝑻𝒚̀ 𝑲𝒉𝒆𝒐 𝑻𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝑽𝒊𝒆̂𝒏 𝑳𝒚́

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *