Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Giới Thiệu Chương Trình Pháp Âm của Tu Viện Bảo Pháp:
http://baophap.comĐài Phát Thanh của Chùa Diệu Pháp

Kính mời quý vị vào đài 106.3 FM để đón nghe chương trình phát thanh của Chùa Diệu Pháp. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại những chương trình đã được phát thanh bằng Windows Media Player:

Thứ Tư từ 6:30pm - 7:00pm

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.