Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Đặc San Điều Ngự Số 33
Kính Mừng Phật Đản P.L. 2564 - D.L. 2020

Kính Mừng Phật Đản P.L. 2564 - D.L. 2020

DieuPhap VuLan 2017
Dieu Phap 30 Nam

Tác Phẩm Mới:


 Phật Pháp Hàng Tuần Tại Chùa Diệu Pháp - 2019

 Phật Pháp Hàng Tuần Tại Chùa Diệu Pháp - 2018

 Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản - 2018

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.