Chương Trình Tu Tập

Tủ Sách Pháp Âm

Sự kiện

CHÙA DIỆU PHÁP

Chùa Diệu Pháp trung tâm văn hoá, giáo dục, xã hội, hoằng pháp, tu học v.v… tại California Hoa Kỳ. Đây là nơi tụ tập và hoằng dương chánh pháp được trụ trì bởi Hòa Thượng Thích Viên Lý

Hòa Thượng Thích Viên Lý là tấm gương sang ngời về đức hi sinh, vì hạnh phúc của chúng sinh và động lực để tất cả chúng ta noi theo con đường Phật giáo.

Phật dạy lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp cuộc đời sẽ may mắn hạnh phúc!

Chương Trình Tu Tập

Tủ Sách Pháp Âm

Sự kiện

CHÙA DIỆU PHÁP

Chùa Diệu Pháp trung tâm văn hoá, giáo dục, xã hội, hoằng pháp, tu học v.v… tại California Hoa Kỳ. Đây là nơi tụ tập và hoằng dương chánh pháp được trụ trì bởi Hòa Thượng Thích Viên Lý.

Hòa Thượng Thích Viên Lý là tấm gương sang ngời về đức hi sinh, vì hạnh phúc của chúng sinh và động lực để tất cả chúng ta noi theo con đường Phật giáo.

Phật dạy lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp cuộc đời sẽ may mắn hạnh phúc!

HỘI TỪ THIỆN HOA SEN

HỘI TỪ THIỆN HOA SEN VIỆT

Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt hoàn toàn bất vụ lợi và mọi đóng góp của quý vị sẽ được trừ thuế theo luật định.

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CHÁNH ĐẠO

Chia sẻ hình ảnh và các tin tức mới về gia đình Phật tử Chánh Đạo

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ ĐIỀU NGỰ

Chia sẻ các thông tin, hình ảnh và tin tức về Gia Đình Phật tử Điều Ngự.

THÔNG TIN VỀ CHÙA DIỆU PHÁP

Lịch sử hình thành Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp có lịch sử hình thành trải dài trong suốt hơn 36 năm từ năm 1987 đến nay dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng Thích Viên Lý cùng đạo tâm cao quí, trên dưới một lòng, nhất tâm phụng sự chánh pháp của toàn thể Tăng Ni Phật tử, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng đang có mặt cũng như những vị đã trở về cõi Phật. Góp phần tạo nên Chùa Diệu Pháp lớn mạnh như ngày hôm nay.

Xem chi tiết

Lịch sử hình thành Chùa Diệu Pháp

Chùa Diệu Pháp có lịch sử hình thành trải dài trong suốt hơn 36 năm từ năm 1987 đến nay dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng Thích Viên Lý cùng đạo tâm cao quí, trên dưới một lòng, nhất tâm phụng sự chánh pháp của toàn thể Tăng Ni Phật tử, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng đang có mặt cũng như những vị đã trở về cõi Phật. Góp phần tạo nên Chùa Diệu Pháp lớn mạnh như ngày hôm nay.

Xem chi tiết