THƯ MỜI THAM DỰ LỄ HUÝ KỴ LẦN THỨ VI

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ HUÝ KỴ LẦN THỨ VI
Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Viên hạ Thành (1943- 2018)
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm – kiêm Tổng Vụ Trường Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.
Kính bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni,
Kính thưa Quý Đồng Hương Phật tử,
Để bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến bậc Tôn Sư đã hy hiến cuộc đời mình cho sự tồn vong của đạo pháp và dân tộc.
Chúng con/ Chúng tôi:
Xin đê đầu cung thỉnh Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, Kính mời quý Đồng Hương Phật tử về tham dự lễ Huý Kỵ lần thứ 6 của Cố Đại Lão Hoà Thượng thượng Viên hạ Thành.
THỜI GIAN: 10:00 AM – ngày 23/3/2024
ĐỊA ĐIỂM: ⛩️ Tại Chùa Điều Ngự
🪷 Thay mặt Ban Tổ Chức
☸️ Viện Chủ Chùa Điều Ngự
      TK. Thích Viên Lý
☸️ Trụ Trì Chùa Điều Ngự
      TK. Thích Viên Huy
Kính mong Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, quý Đồng Hương Phật tử hoan hỷ tham dự.
Nam Mô A Di Đà Phật!
#HTThichVienLy
#Phapam
#ibctv
#ChuaDieuPhap
#ChuaDieuNgu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *