TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL 2568 – DL 2024

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA

14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com

Số: 10/HĐĐH/TĐ/CT

TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN PL 2568 – DL 2024

Nam-Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,
Nam-Mô Lâm-Tỳ-Ni Viên, Vô-Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão, chư Thiền Đức Giáo Phẩm, cùng tất cả chư Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể quý Nam Nữ Cư sĩ Phật tử khắp nơi trên thế giới,

Hạnh phúc thay, Đức Phật đản sinh!
Hạnh phúc thay, Giáo Pháp cao minh!
Hạnh phúc thay, Tăng Đoàn hòa hợp!
Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu!

Mùa Phật Đản một lần nữa lại trở về với người con Phật chúng ta. Với lòng tri ân sâu sắc, Phật tử xuất gia và tại gia khắp nơi đều hân hoan khánh chúc ngày đức Từ Phụ Bổn Sư Thích-ca ra đời. Đức Thế Tôn ra đời với bản hoài đem ánh sáng Chánh Pháp giúp chúng sinh xóa tan vô minh, cứu cánh thành Phật! Đức Phật dạy: “Ta vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đó là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến.”

Nói khác đi, mục đích ra đời của đức Phật là chỉ dạy cho chúng sinh “con đường thành Phật” Vì vậy, là người con Phật, chúng ta phải phát tâm Bồ-đề vô thượng, trên siêng tu hướng về Phật đạo, dưới từ bi phụng sự chúng sinh. Đây chính là con đường mà đức Phật đã đi, là hạnh nguyện mà đức Phật đã làm. Chúng ta phát tâm như vậy, tu học như vậy, hành đạo như vậy mới khế hợp với bản hoài ra đời của đức Từ Phụ Thế Tôn!

tang-diep-phat-dan-pl2568-dl2024-

tang-diep-phat-dan-pl2568-dl2024-2 tang-diep-phat-dan-pl2568-dl2024-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *