THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2568 – 2024

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni,
Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức Phật tử.
Hơn 2600 năm lịch sử kể từ ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện đản sanh. Cuộc đời của Đức Thế Tôn chính là một minh chứng đặc hữu cho hành trình tu luyện, chuyển hoá từ một con người phàm trần bước lên Phật vị tối thắng. Sự phi thường trong trí tuệ, vĩ đại trong phạm hạnh, vô lượng trong từ bi của Đức Phật như một bức thông điệp về hạnh phúc, an lạc và giải thoát tuyệt đối vượt thời và không gian mà Ngài để lại cho nhân thế. Sự hiện hữu của Đức Phật là sự hiện hữu của chân lý, nơi bước chân Ngài đi qua là dấu ấn của Chánh pháp, đó không chỉ là vầng dương toả rạng giữa cõi hồng trần tăm tối mà còn là ngọn hải đăng ngời sáng cho học thuyết nhân bản cao thượng của nhân loại.
Đại lễ Phật đản giữ một vị trí trung tâm trong trái tim của người Phật tử trên khắp năm châu. Đây là dịp thiêng liêng để chúng ta kỷ niệm ngày thị hiện, lời nhắc nhở sâu sắc về cuộc đời và giáo lý của Đức Phật, đồng thời cũng là cơ hội để các tín đồ quay về bên trong, quán chiếu và thực hành các giá trị của Pháp trong sứ mệnh “Thừa tự Pháp” qua việc đẩy mạnh sự nghiệp Hoằng pháp, phát huy Văn hoá từ bi, tận tuỵ với lý tưởng Giáo dục khai phóng toàn giác, đa dạng hoá công tác Xã hội v.v… đồng thời nguyện cố gắng hơn nữa trong việc trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, thực hành thiền định và tăng trưởng trí tuệ. Giữa bối cảnh vàng thau lẫn lộn, mỗi người xuất gia là mỗi đoá liên hoa vô nhiễm ngát hương nơi trần thế, là một bậc phạm hạnh giữa đời; mỗi một tín chúng Phật tử là một vị hộ pháp đắc lực bảo vệ tường thành Giáo pháp. Trên tinh thần này mà thiết lập đại nguyện bi trí, thanh tịnh hoà hợp, dũng xuất Bồ đề tâm, có như vậy thì Phật pháp mới hưng thịnh trường tồn, Pháp âm sẽ vọng mãi đến ngàn sau.
Giữa bối cảnh thế giới đầy chia rẽ và xung đột như ngày nay, hình ảnh của Đức Phật như một thông điệp về hoà bình và tương ái, khuyến khích mọi người vượt qua những khác biệt, hướng tới sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau vì sự an lạc, thịnh vượng chung của toàn thể nhân loại, nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc thật sự không đến từ của cải vật chất hay địa vị, quyền lực, danh vọng mà từ việc nuôi dưỡng sự an tịnh nội tâm và lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Đó là liều thuốc giải độc cho những lo lắng, phiền não, bất an cũng như sự trống rỗng về tinh thần đang lan tràn trong xã hội đương đại; là lời cảnh tỉnh trước những thách thức cấp bách toàn cầu, khi thế giới ngày càng tiệm cận với chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói, bất bình đẳng, suy thoái đạo đức và ô nhiễm sinh thái.
Hãy dành những phút tĩnh niệm với trái tim kính ngưỡng hướng về Đấng Đại Đạo Sư, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn và nguyện lan toả năng lượng đồng thể đại bi, vô duyên đại từ đến khắp pháp giới chúng sanh để người không còn bách hại người, sự sống của muôn loài được tôn trọng và bảo vệ.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Westminster, ngày 15 tháng 5 năm 2024
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành 
(đã ấn ký)
Tỳ kheo Thích Viên Lý
thong-bach-phat-dan-2024-
thong-bach-phat-dan-2024-3 thong-bach-phat-dan-2024-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *