6 Nguyên Tắc Để Sống Chung Hòa Hợp

Đức Phật đã dạy 6 nguyên tắc để sống chung hòa hợp trong các tổ chức, trong bài viết này hòa thượng Thích Viên Lý sẽ chia sẻ tường tận, giúp chúng ta hiểu và vận dụng vào cuộc sống. Kính mời Quý vị cùng lắng nghe trong video dưới đây:
🌴 Kính mời đại chúng cùng lắng nghe và nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hoà bình chúng sanh an lạc.
#Dieu_Phap_Offical
#tai_sao_ton_gia_muc_kieu_lien_bị_sat_hai
#song_doi_song_phat
#phat_giao_viet_nam
#Ht_Thich_Vien_Ly
#phat_giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *