Nóng Giận Là Tự Gi-ết Ch-ết Chính Mình – Pháp Thoại HT Thích Viên Lý

Nóng giận là một thứ tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời. Nó là một trong ba thứ có gốc rễ sâu xa trải qua từ vô lượng kiếp. Nó thuộc loại câu sanh hay bản hữu chủng tử. Khi có mặt ta là đã có mặt nó. Ba thứ đó là: “Tham, Sân, Si”. Trong kinh thường gọi ba thứ này là “Tam độc”.
Nóng giận khiến con người không thể kiềm chế chính mình dẫn đến tự g-iết ch-ết chính mình. Vậy làm sao để kìm chế cơn nóng giận của mình. Hãy cùng
Diệu Pháp Official lắng nghe lời chia sẻ của Hòa Thượng Thích Viên Lý trong video này nhé!
#Dieu_Phap_Official
#Nong_gian
#song_doi_song_phat
#phat_giao_viet_nam
#Ht_Thich_Vien_Ly
#phat_giao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *