Author Archives: admin

CÓ NÊN THÀNH HÔN VÀ CẦU AN TẠI CHÙA HAY KHÔNG?

Có Nên THÀNH HÔN và CẦU AN tại Chùa hay không?| Vấn Đáp Hòa Thượng Thích Viên Lý Một số người cho rằng Chùa là nơi tu hành tranh nghiêm, nơi cắt ái những ràng buộc thế gian nhưng hiện nay  có rất nhiều chùa tổ chức các lễ Hằng Thuận. Vậy liệu rằng nó […]

CẨM NANG XÂY DỰNG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN

GIỚI THIỆU Các Tổ chức phi lợi nhuận đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao phúc lợi của xã hội. Tury (2021) mô tả Tổ chức phi lợi nhuận là các tổ chức dành riêng cho một nguyên nhân cụ thể có tác động đáng kể đến cộng đồng hơn là lợi […]

BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

Một người Phật tử chân chính có phải chỉ cần làm việc học tập làm việc và nuôi sống bản thân và gia đìnhlà đã đủ  hay còn trách nhiệm và bổn phận nào khác. Câu trả lời sẽ được được thuyết giảng bởi Hòa Thượng Thích Viên Lý và Hòa Thượng Thích Viên Huy. […]

LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TẠI CANADA

LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO TẠI CANADA THÍCH VIÊN LÝ DẪN NHẬP Sau khi Đức Phật thị hiện nhập Niết bàn, trải qua quá trình hơn 2600 năm lịch sử, Phật giáo đã lưu bố rộng rãi và phát triển thành nhiều tông phái khác nhau tại nhiều quốc gia Á châu. Tuy nhiên vào năm […]

TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

TỔNG QUAN LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY THÍCH VIÊN LÝ LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói, tìm kiếm và chinh phục tri thức là một trong những nhu cầu và đặc quyền cơ bản của con người. Từ thuở hồng hoang, khi cuộc sống chỉ được định nghĩa bằng bản năng tìm kiếm thức […]

CẨM NANG NHÂN SINH

CẨM NANG NHÂN SANH Tác giả:  BUDDHADÀSA BHIKKHU (Tỳ khưu Phật Sứ) Dịch giả:  THÍCH VIÊN LÝ Vài Lời Của Dịch Giả Thái Lan là một quốc gia mà ở đó Phật Giáo hiện đang là quốc giáo, cũng tại trên đất nước này, số lượng sách báo nói về Phật giáo do các tăng […]

THE FOUR SUBLIME STATES: DOCTRINE AND PRACTICE IN BUDDHISM

THE FOUR SUBLIME STATES: DOCTRINE AND PRACTICE IN BUDDHISM Editors Notes: This text was written from material prepared by the author for his lectures at the University of California, Los Angeles (U.C.L.A) in the Extension Course: “Buddhism in the Modern World”, winter quarter, 1997. There are no diacritical marks in this edition because of the […]

HOA NGHIÊM KHÁI LUẬN

LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói, tam tạng Kinh điển của Phật giáo là một kho tàng tri thức vô cùng đồ sộ mà ít có một tôn giáo hay một triết thuyết học thuật nào có thể sánh được. Tùy vào từng hạng căn cơ khác nhau mà Đức Phật sẽ diễn giảng chân […]

TRUNG LUẬN

TRUNG LUẬN (MADHYAMAKAKÀRIKÀ) Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna) Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Thích Viên Lý LỜI GIỚI THIỆU   Tác phẩm Mùlamadhyamakakàrikà của Tổ sư Long Thọ (Nàgàrjuna) đã được ngài Cưu Ma La Thập dịch ra chữ Hán vào đầu thế kỷ thứ năm […]