Author Archives: admin

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

📣 CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023📣 Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023 được tổ chức tại Chùa Diệu Pháp vào 2 ngày: 18-19/11/2023. Cụ thể chương trình diễn ra như sau: ☸️ NGÀY 18 / 11 / 2023 ➖ 8:30am: Hướng dẫn tổng quát ➖ 9:00am: Truyền giới và trao […]

[NO9] NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 9/2023

📜 [[NO9] NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 9 Kính mời Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử, bạn đọc cùng đón xem NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T9-2023 với các nội dung chính sau đây: ➖ Pháp Hội Địa Tạng Chùa Điều Ngự ➖ HT Thích Viên Lý Chứng Minh lễ Sái Tịnh & […]

CÔNG HẠNH CỦA LỤC TỔ HUỆ NĂNG – CÂU CHUYỆN TRUYỀN Y BÁT

Ngài Lục Tổ Huệ Năng là vị thiền sư nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Ngài không biết chữ nhưng lại là người kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn khi còn là cư sĩ và trở thành vị Tổ thứ sáu thiền tông Trung Hoa. Ngài là tấm gương sáng cho hàng đệ tử […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀN TRÀNG SIÊU ĐỘ MÙA VU LAN TẠI ROSE HILLS

Vào chiều chủ nhật, 24 tháng 9,2023.  Noi theo tấm gương hiếu hạnh của đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rất đông quý Phật tử đã cùng tới nhà quàn Rose Hills để dự lễ cầu siêu với sự quang lâm, chứng minh của đông đảo chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. […]

PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️ 🕑 𝐖𝐞𝐬𝐭𝐦𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟔/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 Nhân ngày Vía đức Bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ tát, tại Chùa Điều Ngự, dưới sự chỉ dạy của HT Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự – HT Thích Viên Huy trụ trì Chùa Điều Ngự, Pháp Hội […]

ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT | Sự Tích – Ý Nghĩa – Hạnh Nguyện – Lợi Lạc

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong 6 vị đại Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa, được Phật giáo Đông Á vô cùng tôn sùng và được mô tả như một vị tỳ kheo của phương Đông. Ngài có hạnh nguyện rất lớn, dùng pháp lực, lòng từ bi vô lượng của mình […]

LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ tại CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ tại CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️ 🪷 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và […]

LỄ SIÊU ĐỘ MÙA VU LAN

🙏 LỄ SIÊU ĐỘ MÙA VU LAN VU LAN CHANTING SERVICE🙏 Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, để cầu siêu cửu huyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, bà con quyến thuộc của tất cả chúng ta. Công ty Rose Hills sẽ trang trọng tổ chức Lễ Siêu Độ. Buổi Lễ Siêu Độ đặc biệt […]

MỜI THAM DỰ LỄ VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

☸️ MỜI THAM DỰ LỄ VÍA ĐỨC ĐỊA VƯƠNG BỒ TÁT☸️ Nhân Lễ vía Đại Bồ Tát Địa Tạng Vương. Kính mời Quý Phật tử về Chùa Điều Ngự 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 (𝟏𝟔 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟗,𝟐𝟎𝟐𝟑) để tham dự khóa lễ tụng kinh mang lại lợi ích thù thắng không thể nghĩ bàn […]

Hành Trang Của Người Xuất Gia Gồm Những Gì?

Hành Trang Của Người Xuất Gia Gồm Những Gì?  🌱HT Thích Viên Lý giảng🌱 Người xuất gia là người bước đi trên con đường cao rộng, đó là một chặn đường gian nan cần phải nổ lực không ngừng nghỉ, sống một đời sống phạm hạnh thanh tịnh, giới luật nghiêm minh, chánh niệm tỉnh […]