Author Archives: admin

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ Thập Nhị Môn Luận là một trong ba bộ Luận nồng cốt chủ yếu tạo thành Tam Luận Tông, một trong những Tông phái nổi tiếng khó hiểu và thâm áo nhất của Phật giáo. Chủ đích của Thập Nhị Môn Luận là lý giải nhằm làm sáng tỏ giáo […]

HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ DIỄN THUYẾT TẠI HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ DIỄN THUYẾT TẠI HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI VÀ TƯỞNG NIỆM VUA THAILAND TẠI TRỤ SỞ UNESCO Ở PARIS, PHÁP QUỐC Vào ngày khai mạc Hội nghị, 26 tháng 9 năm 2017, Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ chùa Điều Ngự, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng […]

KINH TĂNG CHI – ANGUTTARA NIKÀYA – PHÁP THOẠI HT THÍCH VIÊN LÝ 18/06/2023

🙏 Kinh Tăng Chi – Anguttara Nikàya – Pháp Thoại HT Thích Viên Lý | Diệu Pháp Official ☸️ Chương Ba Pháp Phẩm 01-04 01. Phẩm Người Ngu 02. Phẩm Người Ðóng Xe 03. Phẩm Người 04. Phẩm Sứ Giả Của Trời 🐲 Pháp Thoại HT Thích Viên Lý 🌳 Chùa Diệu Pháp, ngày 28/06/2023 […]

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2023

Đại Lễ Phật Đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật (Đại lễ Phật Đản, Vu lan, Thành đạo). Các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền tổ chức Đại lễ Phật Đản thường vào ngày trăng tròn trong tháng 5 dương lịch. Còn theo truyền thống Phật […]

PHÁP TU QUAN ÂM – PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

PHÁP TU QUAN ÂM PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG 𝑇𝑎́𝑐 𝐺𝑖𝑎̉: 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑡𝑜𝑛𝑔 𝐺𝑦𝑎𝑙𝑏𝑜 – 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝐺𝑖𝑎̉: 𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑦́ Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới xuất bản 2001 “Bằng một phương pháp hết sức đặc thù, quyển sách nhỏ này đã diễn tả sự phát triển tâm […]

BƯỚC VÀO THIỀN CẢNH

BƯỚC VÀO THIỀN CẢNH Tác Giả-HIROSACHIYA – Dịch Giả-Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới Xuất bản 1998 LỜI GIỚI THIỆU Trong thời đại của chúng ta hôm nay, thiền không phải chỉ là pháp môn tu tập để kiến tánh thành Phật, vốn được xem như là sắc […]

PHẬT GIÁO THẾ KỶ 21

PHẬT GIÁO THẾ KỶ 21 Tham luận của Hòa thượng Ching Hsin đọc trong Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ 8 năm 1996 tại Đài Loan Thượng Tọa Thích Viên Lý dịch   Lời mở đầu: Lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời săn bắn tiến đến thời […]

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI Chủ Biên: Bồ Đề Học Xã Dịch Giả:-Thích Viên Lý MỤC LỤC TỰA CỦA DỊCH GIẢ CHƯƠNG 1 – Điểm Đặc Sắc Cơ Bản của Tâm Lý Học Phật Giáo CHƯƠNG 2 -Tri Nhận Tâm Lý Học, Động Cơ và Tình Cảm CHƯƠNG 3 – Nhân Cách […]

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN Tác Giả: Jaidev Singh Dịch Giả: Thích Viên Lý MỤC LỤC VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý CHƯƠNG I 1. Đại Thừa và Nguyên Thủy 2. Ba Giai Đoạn trong Phật Giáo 3.Trung Luận: Cuộc Đời của Long Thọ (Nàgàrjuna)và Đề Bà (Thánh Thiên – Àryadeva) […]