Category Archives: Sách HT Thích Viên Lý

Giới thiệu những cuốn sách hay do Hòa Thượng Thích Viên Lý viết.

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG DUYÊN KHỞI Tất cả chúng ta, từ khi mở mắt chào đời, ai nấy cũng đều có những mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, hạnh phúc mà con người đang tìm kiếm thật ra chỉ là mộng tưởng, bào ảnh, không chân thật. Hạnh phúc đó chỉ […]

PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN

PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN HT Thích Viên Lý Lời Nói Đầu Thách đố lớn nhất mà con người rất khó vượt qua đó chính là ngã tưởng, tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng, với tất cả chánh tinh tấn thì dù khó đến đâu, cuối cùng ngã tưởng là điều mà con người có […]

PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

HT Thích Viên Lý Mỗi thời đại xã hội con người đều có những vấn đề khác nhau cần giải quyết triệt để, tuy nhiên, trên mẫu số chung thì tất cả các vấn đề đều có cùng một nguồn gốc đó là “tham dục”. Do vậy, muốn chấm dứt tệ nạn xã hội trước […]

PHẬT GIÁO VÀ PHÂN TÂM HỌC

LỜI MỞ ĐẦU Nói đến Phật giáo là nói đến một nền văn minh từ bi, một tuệ giác siêu việt, một giải pháp thù ứng và là một mối tương tác đa phương trên căn bản của tương duyên, tương sinh, tương tức, tương nhập… Nói đến Phật giáo cũng là nói đến những […]

ĐẠO PHẬT VÀ GIÁO DỤC

Thích Viên Lý Vấn đề giáo dục là vấn đề lớn, là vấn đề lâu dài, trọng đại và là vấn đề thiết cốt của đời sống của xã hội nhân loại. Khi nói đến vấn đề giáo dục, đặc biệt là sứ mệnh giáo dục trong Đạo Phật, quả thật đó là điều bất […]

A PRACTICAL GUIDE TO MINDFULNESS MEDITATION

A Practical Guide To Mindfulness Meditation THICH VIEN LY Your life is very short but full of suffering. Practice mindfulness meditation to reduce stress and end suffering. You don’t waste time and don’t waste money, but you will have a truly meaningful, valuable and peaceful life. The methods of practicing mindfulness meditation in this book […]

THIỀN CHÁNH NIỆM

Lời Dẫn Nhập Tất cả những phương pháp thực tập thiền quán trong sách này đều dựa theo lời Phật dạy và được ứng dụng cho một số công việc hàng ngày trong đời sống thực tế. Chuẩn bị một lịch trình thường xuyên để thiền chính là một phần quan trọng để phát triển […]

THE HANDBOOK OF BUILDING THE BEST NONPROFIT ORGANIZATION OR THE BEST TEMPLE IN AMERICA

INTRODUCTION Non-profit Organizations play a crucial role in enhancing the well-being of society. Tury (2021) describes Non-profi t Organizations as institutions dedicated to a specifi c cause that signifi cantly impacts the community rather than profits. The primary role of Non-profit Organizations is to serve society and not to accumulate profits. According to Tury, over […]

TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI QUYỂN III – BỘ 5 QUYỂN

Tác Giả | HT Thích Viên Lý … Trải qua nhiều năm, khi tham dự các diễn đàn Quốc tế về nhân quyền cũng như các cuộc vận động cho tự do và dân chủ tại nhiều quốc hội của những quốc gia, trong đó có quốc hội Hoa Kỳ, Âu Châu và Liên Hợp […]

TỔNG QUAN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI QUYỂN II – BỘ 5 QUYỂN

LỜI TỰA Một cách phổ quát, lịch sử được hiểu là nghiên cứu  về quá khứ với tất cả những lựa chọn và sự kiện phức  tạp của nó mà đối tượng chủ yếu là con người và xã hội.  Mục tiêu nghiên cứu không chỉ giới hạn trong một phạm  trù hay lĩnh vực […]