Category Archives: Sách HT Thích Viên Lý

Giới thiệu những cuốn sách hay do Hòa Thượng Thích Viên Lý viết.

HOA NGHIÊM KHÁI LUẬN

LỜI GIỚI THIỆU Có thể nói, tam tạng Kinh điển của Phật giáo là một kho tàng tri thức vô cùng đồ sộ mà ít có một tôn giáo hay một triết thuyết học thuật nào có thể sánh được. Tùy vào từng hạng căn cơ khác nhau mà Đức Phật sẽ diễn giảng chân […]

TRUNG LUẬN

TRUNG LUẬN (MADHYAMAKAKÀRIKÀ) Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Nàgàrjuna) Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập Việt dịch: Thích Viên Lý LỜI GIỚI THIỆU   Tác phẩm Mùlamadhyamakakàrikà của Tổ sư Long Thọ (Nàgàrjuna) đã được ngài Cưu Ma La Thập dịch ra chữ Hán vào đầu thế kỷ thứ năm […]

HỘI THÔNG THIÊN HỌC DO HAI PHẬT TỬ MỸ THÀNH LẬP TIỂU SỬ NHÀ ĐỒNG SÁNG LẬP

HỘI THÔNG THIÊN HỌC DO HAI PHẬT TỬ MỸ THÀNH LẬP Có Công Đức Quảng Bá Phật Giáo Ở Hoa-Kỳ và Âu Châu – Thích Viên Lý- Thông-Thiên-Học (Theosophy) là một phong trào tâm linh và tổng hợp tôn giáo phát xuất ở Tây phương trong thế kỷ 19. Từ ngữ “Theosophy” gồm 2 từ […]

TỨ DIỆU ĐẾ | HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN LÝ

RA MẮT SÁCH TỨ DIỆU ĐẾ |Hòa Thượng Thích Viên Lý LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ XUẤT BẢN BODHI WISDOM DN PUBLISHING ————————————————————– Tất cả chúng sanh trên thế gian được liên kết với nhau bởi bản chất của khổ một cách đồng bộ mà thuật ngữ gọi là cộng nghiệp. Tôi khổ và bạn […]

TRUNG NIÊN THI SỸ, NHỮNG KỶ NIỆM CHƯA NHÒA

TRUNG NIÊN THI SỸ, NHỮNG KỶ NIỆM CHƯA NHÒAT.T. Thích Viên Lý Dù ở chung với thi sỹ Bùi Giáng một phòng trong suốt hơn bốn tháng, nhưng, tôi có cảm thức như không hiểu gì về Ông trừ một vài khái điểm lờ mờ rằng Ông là một Đại Thiên Tài siêu xuất nhất […]

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIẢ Thập Nhị Môn Luận là một trong ba bộ Luận nồng cốt chủ yếu tạo thành Tam Luận Tông, một trong những Tông phái nổi tiếng khó hiểu và thâm áo nhất của Phật giáo. Chủ đích của Thập Nhị Môn Luận là lý giải nhằm làm sáng tỏ giáo […]

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

Vì sự khổ đau của muôn loài, đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, sự thị hiện của Ngài đã mở ra một quang lộ đầy tình thương và tuệ giác, đã san bằng mọi bất công, xóa tan màn vô minh đen tối, và cứu con người […]

BƯỚC VÀO THIỀN CẢNH

BƯỚC VÀO THIỀN CẢNH Tác Giả-HIROSACHIYA – Dịch Giả-Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới Xuất bản 1998 LỜI GIỚI THIỆU Trong thời đại của chúng ta hôm nay, thiền không phải chỉ là pháp môn tu tập để kiến tánh thành Phật, vốn được xem như là sắc […]

PHẬT GIÁO THẾ KỶ 21

PHẬT GIÁO THẾ KỶ 21 Tham luận của Hòa thượng Ching Hsin đọc trong Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ 8 năm 1996 tại Đài Loan Thượng Tọa Thích Viên Lý dịch   Lời mở đầu: Lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời săn bắn tiến đến thời […]

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI

PHẬT GIÁO VÀ TÂM LÝ HỌC HIỆN ĐẠI Chủ Biên: Bồ Đề Học Xã Dịch Giả:-Thích Viên Lý MỤC LỤC TỰA CỦA DỊCH GIẢ CHƯƠNG 1 – Điểm Đặc Sắc Cơ Bản của Tâm Lý Học Phật Giáo CHƯƠNG 2 -Tri Nhận Tâm Lý Học, Động Cơ và Tình Cảm CHƯƠNG 3 – Nhân Cách […]