⛩️ LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ Ngày 10/01/2024

Nhằm thúc liễm thân tâm, tuân thủ giới pháp, duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn trên tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Hàng tháng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều tổ chức Lễ Bố Tát định kỳ vào thứ 4 tuần thứ 2 của mỗi tháng với đông đảo chư Tôn Đức khắp các tự viện tại miền Nam California đã vân tập về trùng tuyên giới luật.

Sau đây là lời sách tấn của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, Viện Chủ Chùa Điều Ngự đối với đại chúng trong lễ Bố Tát ngày 10/01/2024 vừa qua, Ngài dạy:

“Gần đây đã có rất nhiều sự biến động xảy ra đối với Phật giáo khiến dấy lên những làn sóng dư luận ảnh hưởng đến niềm tin, gây giao động hoang mang cho Phật Tử trong và ngoài nước”

Trong cuộc họp định kỳ của Tăng Đoàn, một số người bằng cách gián tiếp hoặc trực tiếp đã nêu lên câu hỏi rằng: “Trước những sự việc như thế là những tu sĩ Việt Nam đang hoằng pháp tại xứ người, chúng tôi có những nhận thức như thế nào ?”

Trong cuộc họp ấy chúng tôi cũng đã thảo luận và xét thấy rằng có một số sự việc quá phức tạp do đó nếu chúng ta không nắm vững và tìm hiểu kỹ vấn đề thì không nên vội vàng lên tiếng.

Tuy nhiên, càng về lâu chúng tôi nhận thấy rằng nếu không tìm cách giải thích thì sẽ khiến cho quần chúng Phật tử, những người hướng niềm tin đến đạo Phật, sẽ thối thất tín tâm trước dư luận đa chiều, phải trái khó phân.

Bên cạnh đó là sự tác động của những thế lực chống phá Phật giáo hay những thành phần có tín ngưỡng tôn giáo khác đã mạnh mẽ lên án việc Phật tử chiêm bái xá lợi Phật và cho đó là mê tín dị đoan.

Do vậy nay chúng tôi đưa ra lời giải thích một phần là để giữ gìn đức tin của quần chúng và đồng thời để giúp cho đạo Phật chúng ta tránh những đại nạn. Việc quần chúng chiêm bái xá lợi là không có bất kỳ mảy may điều gì được xem là mê tín dị đoan.

Bởi trong tất cả những bộ kinh lớn dù kinh điển thuộc hệ  tạng Nikaya hay Đại thừa đức Phật đều dạy rằng: Nếu những ai có phước duyên được chiêm bái xá lợi Phật thì người đó sẽ có được công đức hết sức thù thắng. Vật chiêm bái dù là xá lợi thật hay giả điều đó không quan trọng mà điều quan trọng hơn đó chính là hơn 50 ngàn quần chúng Phật tử đã bỏ thì giờ, công sức không phải vì tiền hay danh lợi, mục tiêu hay chức quyền mà họ thành tâm đến để chiêm bái xá lợi thì chúng ta nên tán thán.

Chúng ta đảnh lễ, chiêm bái tượng Phật, hay những biểu tượng mang tính chất tôn kính đối với chư Phật, chư vị Bồ Tát chẳng thể nào gọi là mê tín dị đoan. Vì đây là sự thành tâm hướng đến tôn kính chư Phật chứ chẳng phải là  chúng ta cầu phúc, cầu may ở những nơi đồng bóng hay bói quẻ.

Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện thứ Hai, đức Phật dạy rằng:

“Nhẫn đến đồng tử giỡn

Hoặc cỏ cây và bút

Hoặc lấy móng tay mình

Mà vẽ làm tượng Phật

Những hạng người như thế

Lần lần chứa công-đức

Đầy đủ tâm đại bi

Đều đã thành Phật đạo”

Do đó, chúng ta là những người hướng dẫn giáo pháp cho quần chúng Phật tử cần phải giải thích để họ hiểu được vấn đề nhằm kiên định đối với đức tin đối với Phật Pháp. Cúi mong Quý ngài vì thương đạo Phật và nhớ nghĩ đến ân đức giáo hóa độ sanh sâu dày của đức Phật cũng như sự hy hiến không ngừng nghỉ của biết bao nhiêu thế hệ lịch đại tổ sư mà bảo vệ chánh pháp.

Đồng thời, chúng ta đang sống trong một xã hội có thể tự do hành hoạt mà không bị bất kỳ một thế lực nào kiềm kẹp, hạn chế do đó chúng ta nên cố gắng trong khả năng có thể để giải thích cho quần chúng, nhưng nhẹ nhàng  để tránh sự xung động. Như đức Phật đã từng dạy trong Kinh Tăng Chi bộ có bốn cách để chúng ta trả lời những câu hỏi:

– Cách thứ nhất: đó là trả lời dứt khoát để khẳng định vấn đề

– Cách thứ 2: đó là phải đặt lại câu hỏi như một sự phản biện giúp cho người hỏi nhờ đó mà hiểu được vấn đề.

– Cách thứ 3: là để qua một bên như những câu hỏi siêu hình mất thì giờ mà không đưa đến lợi ích

– Cách thứ 4: đó là phải giải thích, phân tích để cho họ hiểu được vấn đề tránh hoang mang giao động.

Kính thưa quý ngài, trách nhiệm hướng dẫn quần chúng là trách nhiệm của tất cả. Vậy nên, mỗi người tùy theo vai trò, hoàn cảnh, kiến giải mà cùng nhau bảo vệ chánh pháp và bảo vệ đức tin của quần chúng Phật tử, hướng dẫn họ hiểu đúng vấn đề.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng tự trau dồi giới đức để tự mình tỏa sáng và xem đó như là thân giáo để vun bồi tín tâm đối với những ai hướng đến Phật giáo và đây chính là cách để chúng ta góp phần chuyển vận bánh xe chánh pháp cũng như biểu tỏ lòng tri ân của chúng ta đối với ba đời mười phương chư Phật và chư lịch đại tổ sư.

Xin ngưỡng nguyện quý ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”

#Lễ_Bố_Tát_Định_TăngĐoànGHPGVNThốngNhấtHN

#HTThichVienLy

#Phapam

#ibctv

#ChuaDieuPhap

#ChuaDieuNgu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *