Tag Archives: Lễ Bố Tát định kỳ

LỄ BỐ TÁT ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024

🐲LỄ BỐ TÁT ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024 – TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️ 🌼Ngày 14/02/2024 🪷 Trong kinh Đại-bát Niết-bàn (Trường bộ, số 16), Đức Phật có dạy về 7 điều kiện giúp ngăn chặn sự suy yếu của Tăng Đoàn, trong đó có 2 điều: 🌱 1- Chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp […]

⛩️ LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ Ngày 10/01/2024 Nhằm thúc liễm thân tâm, tuân thủ giới pháp, duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn trên tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Hàng tháng Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đều tổ chức Lễ Bố Tát định kỳ vào thứ 4 tuần thứ 2 của mỗi tháng với đông […]

LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ tại CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ tại CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️ 🪷 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑 Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và […]