LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ tại CHÙA ĐIỀU NGỰ

☸️ LỄ BỐ TÁT ĐỊNH KỲ tại CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️
🪷 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟑

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu hành, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát.

Với ý nghĩa đó, chiều thứ Tư ngày 13/09/2023, lễ Bố Tát lễ Bố Tát định kỳ hàng tháng của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã được cử hành tại đại hùng bửu điện của Chùa Điều Ngự dưới sự chứng minh và tham dự của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại – Viện Chủ Chùa Điều Ngự. HT Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngọai – Trụ Trì Chùa Điều Ngự. Cùng gần 100 Chư Tôn Đức khắp Quận Cam và vùng lân cận đã câu hội về tụng đọc Bồ Tát Giới trong

Sau buổi lễ Bố Tát, đại chúng còn được Hòa Thượng Chủ Tịch – HT Thích Viên Lý ban bố cho những lời khuyên tấn vô cùng giá trị, và Ngài cũng gửi cúng dường đến đại chúng một tác phẩm mới của Ngài, quyển “TỨ DIỆU ĐẾ” để hàng hậu học lấy đó làm tư lương trên con đường tu học và làm tròn sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, Ngài dạy:

“Đức Phật dạy rằng: “Dù Ngài không có mặt trên thế gian này, nhưng ở đâu có người thọ trì giới, thì nơi đó chẳng khác gì Đức Thế Tôn đang hiện hữu”. Đồng thời Ngài cũng nhắc nhở chúng ta: hãy lấy giới làm thầy, vì giới là thọ mạng của chư Phật, giới luật còn thì Phật Pháp còn, mà giới luật mất thì Phật Pháp cũng nhân đó mà bị hủy diệt. Vì thương đạo Phật của chúng ta, đạo của hoà bình, của từ bi, của trí tuệ, của giải thoát. Nhờ ánh sáng giáo lý mà Đức Phật khai thị mà hôm nay chúng ta có được một đời sống an lạc, giải thoát, và cũng nhờ lòng từ bi vô lượng của Đức Phật mà ngày hôm nay chúng ta kế thừa được một gia tài Pháp bảo vô giá.

Do vậy, rất mong tất cả chúng ta đã nỗ lực cần nỗ lực nhiều hơn, để làm thế nào mỗi ngày Bố Tát như thế này số lượng người tham dự đông đảo hơn.

Xin cúi đầu đảnh lễ thâm tạ Đại Tăng, đã vì sự trường tồn của Chánh Pháp mà dành thì giờ quý báu của mình, gác lại những Phật sự của buổi chiều hôm nay để có mặt ở đây, cùng nhau duy trì nề nếp mà theo

Nếu không được duy trì thì chắc chắn là mạng mạch của chánh pháp không thể trường tồn được. Xin cầu nguyện mười phương Chư Phật, chư đại Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư thùy từ gia bị chư tôn Đức giáo phẩm pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu và Phật sự viên thành.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *