LỄ BỐ TÁT ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024

🐲LỄ BỐ TÁT ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024 – TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ ☸️

🌼Ngày 14/02/2024

🪷 Trong kinh Đại-bát Niết-bàn (Trường bộ, số 16), Đức Phật có dạy về 7 điều kiện giúp ngăn chặn sự suy yếu của Tăng Đoàn, trong đó có 2 điều:

🌱 1- Chúng Tỷ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau.

🌱 2- Chúng Tỷ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn kết thì Tăng chúng sẽ được hưng thịnh không bị suy giảm.

Bất cứ trú xứ nào mà các Tỷ-kheo không hòa hợp tụ hội định kỳ nửa tháng làm lễ Bố tát để tụng đọc giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, thì nơi ấy Tăng đoàn được xem như là bị chia rẽ, chưa có sự hòa hợp. Và nếu trú xứ nào mà Tăng chúng định kỳ nửa tháng hòa hợp tụ hội để Bố tát thì Tăng đoàn trú xứ ấy, xem như là hưng thịnh và được coi như có sự hiện diện của Đức Phật.

🌸 Chính vì vậy, cứ mỗi thứ Tư tuần thứ hai hàng tháng, chư Tăng khắp nơi đều câu hội về Chùa Điều Ngự để tuyên đọc lại giới luật, nhằm thức liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Đặc biệt là ngày mùng 4 tết Giáp Thìn vừa qua, dù bận nhiều Phật sự đầu năm tại bổn tự nhưng Chư Tôn đức với tinh thần hộ trì giới luật, quý ngài vẫn quy tựu về chùa Điều Ngự đông đủ, trước là trì tụng luật tạng, sau là gửi đến nhau những lời chúc tụng đầu xuân trong tinh thần tương kính và hoà hợp.

🌼 Sau buổi tụng giới đại chúng được Hoà Thượng Chủ Tịch Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, viện chủ Chùa Điều Ngự ban cho những lời giáo huấn đầu năm vô cùng quý giá, Ngài dạy:

🌱“ Đức Phật dạy rằng: “Giới luật là thọ mạng của chư Phật, giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mất thì Phật Pháp mất.” Vì giới là nền tảng của mọi nền tảng, nhân giới mà có định, nhân định mà có tuệ. Giới, Định, Tuệ nếu được trang bị đầy đủ thì chắc chắn chúng ta sẽ chứng thành đạo quả. Vâng theo lời dạy của đức Thế Tôn, hôm nay chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni đã câu hội về chùa Điều Ngự này để cùng nhau làm lễ Bố Tát, tụng giới. Nhân dịp đầu năm Giáp Thìn, tôi xin ngưỡng nguyện chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. Đồng thời khuyến tấn chư Tăng Ni luôn sách tấn lẫn nhau tu tập và giữ gìn tịnh giới, nỗ lực không ngừng xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Để khiến cho mạng mạch của Phật Pháp mãi trưởng cửu.”

🌸 Lễ Bố Tát định kỳ tại chùa Điều Ngự là cơ hội để mỗi người con Phật tự kiểm điểm và tái cam kết với con đường tu tập, giữ gìn giới luật theo lời dạy của Đức Phật. Việc này không chỉ khẳng định sự hòa hợp và thịnh vượng của Tăng đoàn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự thực hành Bố-tát, vững chãi trên con đường truyền bá chánh pháp và lợi lạc cho chúng sanh.

🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

#TangDoanHaiNgoai

#HTThichVienLy

#ChuaDieuPhap

#ChuaDieuNgu

#Phapam

#ibctv

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *