[ALBUM] LỄ MỒI ĐÈN THẮP SÁNG BẢN THỂ| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

LỄ MỒI ĐÈN THẮP SÁNG BẢN THỂ Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023

Tại Chùa Diệu Pháp

Ngày 18/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *