[ALBUM] BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÝ TƯỞNG BỒ TÁT ĐẠO| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÝ TƯỞNG BỒ TÁT ĐẠO| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023
🪻 Tại Chùa Diệu Pháp
🪻 Ngày 18/11/2023
🪷 THỜI PHÁP THOẠI VÀ TRUYỀN BỒ TÁT GIỚI
🪷 HT Thích Viên Lý giảng dạy đề tài: Bồ Đề Tâm và Lý Tưởng Bồ Tát Đạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *