Tag Archives: chương trình khóa tu xuất gia gieo duyên 2023

[ALBUM] BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÝ TƯỞNG BỒ TÁT ĐẠO| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

BỒ ĐỀ TÂM VÀ LÝ TƯỞNG BỒ TÁT ĐẠO| KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023 🪻 Tại Chùa Diệu Pháp 🪻 Ngày 18/11/2023 🪷 THỜI PHÁP THOẠI VÀ TRUYỀN BỒ TÁT GIỚI 🪷 HT Thích Viên Lý giảng dạy đề tài: Bồ Đề Tâm và Lý Tưởng Bồ Tát Đạo

[ALBUM] 5 ĐỨC CỦA SA DI KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN | VIÊN THÀNH 2023

KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN | VIÊN THÀNH 2023 𝑇𝑎̣𝑖 𝐶ℎ𝑢̀𝑎 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 18/11/2923 THỜI KHOÁ THUYẾT GIẢNG VÀ SÁM HỐI HT Thích Viên Thông giảng dạy đề tài : NĂM ĐỨC CỦA SA DI

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023

📣 CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023📣 Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023 được tổ chức tại Chùa Diệu Pháp vào 2 ngày: 18-19/11/2023. Cụ thể chương trình diễn ra như sau: ☸️ NGÀY 18 / 11 / 2023 ➖ 8:30am: Hướng dẫn tổng quát ➖ 9:00am: Truyền giới và trao […]