Tag Archives: 5 đức của sa di

[ALBUM] 5 ĐỨC CỦA SA DI KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN | VIÊN THÀNH 2023

KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN | VIÊN THÀNH 2023 𝑇𝑎̣𝑖 𝐶ℎ𝑢̀𝑎 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 18/11/2923 THỜI KHOÁ THUYẾT GIẢNG VÀ SÁM HỐI HT Thích Viên Thông giảng dạy đề tài : NĂM ĐỨC CỦA SA DI