[ALBUM] 5 ĐỨC CỦA SA DI KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN | VIÊN THÀNH 2023

🪷 KHOÁ TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN | VIÊN THÀNH 2023
▪️ 𝑇𝑎̣𝑖 𝐶ℎ𝑢̀𝑎 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑃ℎ𝑎́𝑝
▪️ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 18/11/2923
➖ THỜI KHOÁ THUYẾT GIẢNG VÀ SÁM HỐI
➖ HT Thích Viên Thông giảng dạy đề tài : NĂM ĐỨC CỦA SA DI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *