[ALBUM] THỜI KHOÁ QUÁ ĐƯỜNG, KINH HÀNH NIỆM PHẬT

🪷 Khoá Tu Xuất Gia Gieo Duyên | Viên Thành | 2023
tại Chùa Diệu Pháp
🪷 THỜI KHOÁ QUÁ ĐƯỜNG, KINH HÀNH NIỆM PHẬT
🪻 Ngày 18/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *