NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 10/2023

[No.10] NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 10/2023 [SỐ MỚI]

Kính mời Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử, bạn đọc cùng đón xem NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T10C-2023 với những nội dung nổi bật sau:

Lễ Bố Tát Định Kỳ hàng tháng tại Chùa Điều Ngự
Chu niên lần thứ 41 GĐPT Chánh Đạo
Chu niên lần thứ 5 Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Chùa Điều Ngự
Tiệc Chay gây quỹ hội từ thiện Hoa Sen Việt
Vấn đề của Phật Giáo – Ht Thích Viên Thành
Kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya – Phẩm Tinh Tấn – HT Thích Viên Lý
Sự dừng lại của bậc thánh nhân – HT Thích Viên Huy
Giáo pháp và Biển cả – Ấn Trí
Countering Stress And Depression – The Dalai Lama 14yh
Đối trị căng thẳng và trầm cảm Đức Dalai Lama – Nhật Bảo Quốc
Pháp Hoa Khái Luận – HT Thích Viên Lý
Sức mạnh của Đức tin
……..
📌 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐓𝐮 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐆𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐞𝐨 𝐃𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑
👉 Mời Quý vị xem chi tiết nguyệt san qua những hình ảnh dưới đây.

10-nguyet-san-dieu-phap-t10- 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-2

 

✥ Vấn đề của Phật Giáo – Ht Thích Viên Thành

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-3 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-4 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-5

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-6

✥ Kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya – Phẩm Tinh Tấn – HT Thích Viên Lý

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-7

✥ Sự dừng lại của bậc thánh nhân – HT Thích Viên Huy

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-8

✥ Giáo pháp và Biển cả – Ấn Trí

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-9

✥ Countering Stress And Depression – The Dalai Lama 14yh

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-10 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-11

✥ Đối trị căng thẳng và trầm cảm Đức Dalai Lama – Nhật Bảo Quốc

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-12

✥ Cultivating compassion: An antidote to the consequences of war – Thích Ấn Trí

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-13

 

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-14 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-15

✥ Pháp Hoa Khái Luận – HT Thích Viên Lý

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-17 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-18

✥ Sức mạnh của Đức tin

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-19

✥ Chu niên lần thứ 41 GĐPT Chánh Đạo

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-19

✥ Lễ Bố Tát Định Kỳ hàng tháng tại Chùa Điều Ngự

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-20 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-21

✥ Chu niên lần thứ 5 Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Chùa Điều Ngự

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-22 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-23 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-24

✥ Tiệc Chay gây quỹ hội từ thiện Hoa Sen Việt

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-25 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-26 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-27

✥ Gieo mầm hạt giống Bồ Đề

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-28 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-29

✥ Thông báo Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-30

✥ Ghi Danh Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2023

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-31

✥ Hoa Sen Việt – Kết Nối Từ Tâm

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-32 10-nguyet-san-dieu-phap-t10-33

✥ Chương trình sinh hoạt Chùa Diệu Pháp và Chùa Điều Ngự

10-nguyet-san-dieu-phap-t10-34

Cảm ơn Quý vị đã dành thời gian đọc hết Nguyệt San Diệu Pháp T10/2023. Chúc Quý vị Vô Lượng, An Lạc, Phước Huệ, Trang nghiêm. Hãy thường xuyên theo dõi các số mới Nguyệt San Diệu Pháp nhé!

#Nguyệt_San_Diệu_Pháp_T10_2023
#HT_Thích_Viên_Lý
#Chùa_Diệu_Pháp
#Chùa_Điều_Ngự
#IBCTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *