Tag Archives: nguyệt san diệu pháp t10-2023

NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 10/2023

[No.10] NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 10/2023 [SỐ MỚI] Kính mời Quý Chư Liệt vị Tăng Ni, Quý Phật tử, bạn đọc cùng đón xem NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP T10C-2023 với những nội dung nổi bật sau: ➖ Lễ Bố Tát Định Kỳ hàng tháng tại Chùa Điều Ngự ➖ Chu niên lần thứ 41 […]