SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

Vì sự khổ đau của muôn loài, đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn đã thị hiện đản sanh, sự thị hiện của Ngài đã mở ra một quang lộ đầy tình thương và tuệ giác, đã san bằng mọi bất công, xóa tan màn vô minh đen tối, và cứu con người ra khỏi cảnh thống khổ điêu linh. Trên bảy đóa sen, mỗi bước chân của Ngài là một dấu ấn của hòa bình, an lạc, giải thoát và giác ngộ. Bảy bước chân, thu phối cả thời gian vô biên và không gian vô tận nói lên sự biến mãn của Phật tánh, chân như … (Thời gian gồm có ba thì và không gian bao gồm bốn hướng). Bảy bước chân, hàm tàng cả chất liệu làm nên con người, nhưng đồng thời cũng thể hiện lý duyên sinh vô ngã ( Thất đại) và phương tiện giúp con người thăng hoa lên hàng thánh trí (Thất giác chi, Thất bồ đề phần, Thất thánh tài, Thất tri …), Hóa độ, thâu nhận nhiều tầng lớp cách bình đẳng, không phân biệt giòng dõi, giai cấp, tất cả đều có khả năng thành Phật (Thất chúng) và, nói lên sự truyền thừa, tuyên lưu chánh pháp một cách miên mật ( Thất Phật, đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đức Phật thứ bảy).
Bức Thông Điệp đầu tiên mà đức Phật muốn truyền trao cho con người đó là “ Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”, Qua Thông Điệp ngắn ngủi đó, đức Thế Tôn muốn dạy: Cả cõi trên và cõi dưới, chỉ có chân ngã tức Phật tánh là tối thượng và, qua ngôn ngữ biểu tượng (symbolic language) và ngôn ngữ ẩn dụ (metaphorical language) chúng ta cũng hiểu rằng, chân ngã chính là ngã, ngã chính là chân ngã vì với Nhất Chân Pháp Giới tất cả các pháp đều bình đẳng, bất nhị. Các pháp vốn dĩ bình đẳng vì tự tánh các pháp là không. Không tánh nên vô ngã, bình đẳng; vô ngã, bình đẳng nên hàm tàng khắp cùng hư không giới, không thể tiêu hoại. Đặc biệt, vì vô ngã nên lòng từ bi luôn là động lực thúc đẩy chư Phật thị hiện giáng trần để cứu độ chúng sanh. Đức Thế Tôn đã không chỉ trao cho chúng sanh bức Thông Điệp uyên nguyên bằng cách tuyên bố, mà ngay chính bảy bước chân, bảy đóa sen và động thái tay chỉ lên trời tay chỉ xuống đất cũng là những Thông Điệp. Có thể nói, bản thân của thị hiện chính là Thông Điệp – Thông Điệp Cứu Độ. Cứu Độ được thành tựu vì cứu độ được thiết lập và thực hiện bằng Bi – Trí, chính Từ bi và Trí giác đã làm cho Thông Điệp trở thành bất tử và bất khả luận nghị.
Nhân ngày Đản sanh lần thứ 2550 của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, chúng ta cần ôn lại diệu nghĩa Thông Điệp uyên nguyên ấy để thấy ra sứ mệnh bất khả chuyển nhượng của mình trước sự bất công và đau khổ của con người. Sứ mệnh thiêng liêng của chúng ta hiện nay là nói thế cho những tiếng nói không được biểu đạt. Tiếng nói của người Phật tử là sự thể hiện lương tâm trong sáng trước lịch sử, là sự biểu lộ trái tim từ bi và tuệ giác siêu việt trước nỗi thống khổ của giống nòi, là cách hiển thị chân lý trước mọi bất công, phi lý. Bất cứ cá nhân hay tập thể nào nhân danh chân lý hoặc sử dụng đức tin tôn giáo để sách động căm thù, khơi dậy bạo động là mù quán, đi ngược lại tình tự dân tộc, phản lại chân lý và huỷ diệt sự sống.
Giữa bối cảnh xã hội đầy bất an, khủng bố, sứ mệnh của chúng ta là tiếp tục thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp, mang lại hòa bình cho thế giới nhân loại và niềm an vui giải thoát bất tận cho hết thảy muôn loài. Sứ mệnh đó phải được mọi người con Phật tâm niệm và nỗ lực thực hiện trong mỗi một phút giây. Với tâm niệm đó, chúng ta cần kêu gọi các thế lực thù địch hãy buông bỏ mọi ích kỷ tham vọng, vì ích kỷ tham vọng không mang lại lợi ích lâu dài cho con người và chúng sanh, mà chỉ có vị tha, vô ngã mới mang lại tin yêu, hạnh phúc và hy vọng như chính niềm khát vọng sâu kín nhất của con người. Hãy bảo vệ những tiêu chuẩn luân lý, giá trị đạo đức và sự sống như chính sự sống đang là. Với tâm nguyện đó, chúng ta cần tích cực hơn nữa trong sứ mệnh tác như lai sứ, thừa như lai sự; đặc biệt, giữa bao nhiễu nhương, tha hóa và sa đọa, tuổi trẻ hãy quay về cội nguồn tâm linh của mình, sống và lớn lên trong nguồn cội tâm linh đích thực ấy nhằm tịnh hóa thân tâm và trang nghiêm quốc độ.
Bản hoài của đức Phật khi thị hiện trên thế gian này đó là khai mở, chỉ bày để tất cả chúng sanh thể nhập vào kho tàng tri kiến như thật của chư Phật, vì thế, nhân mùa Phật Đản, mỗi một chúng ta hãy tự đản sinh đức Phật đang hiện hữu một cách hằng hữu trong chính chúng ta và giúp mọi người phát huy khả tính giác ngộ ngay giữa trần gian tối tăm khổ đau này.
Xin tất cả chúng ta hãy trang nghiêm tự thân bằng chính giới đức nhằm gìn giữ và nâng cao giới thân huệ mạng. Chung sống trong Lục hòa và vận dụng tinh thần Lục hòa như chính năng lực siêu xuất, vượt thoát mọi giới hạn nhằm triệt tiêu mọi vô minh, phiền não.
Riêng với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, pháp nạn vẫn còn đó, Đức đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ và nhiều Tôn đức Giáo phẩm khác đang bị quản thúc, giam cầm, trước nghiệt ngã lịch sử này, vì sự tồn tại của chánh pháp, sự quang vinh của dân tộc, sự an lạc của muôn sinh, xin tất cả chúng ta hãy phát bồ đề tâm, tích cực dấn thân hơn nữa, kiên trì vận động để GHPGVNTN sớm vượt qua cơn pháp nạn, để nhân quyền nhất là quyền tự do tôn giáo được tôn trọng và để con người được sống với tất cả giá trị đích thực của sự sống.
Xin nhất tâm cầu nguyện đức Phật chứng minh soi sáng cho từng suy nghĩ, từng lời nói và hành động của mỗi chúng ta. Xin cầu nguyện cho nền văn minh từ bi luôn được tăng triển và kính chúc chư vị sớm thành tựu đạo nghiệp giải thoát giác ngộ để bức Thông Điệp uyên nguyên mãi lưu lộ giữa nhân gian.
Hoa Kỳ, ngày Phật Đản PL 2550 – 2006
Tỳ Kheo Thích Viên Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *