PHÁP TU QUAN ÂM – PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

PHÁP TU QUAN ÂM
PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

𝑇𝑎́𝑐 𝐺𝑖𝑎̉: 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑡𝑜𝑛𝑔 𝐺𝑦𝑎𝑙𝑏𝑜 – 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝐺𝑖𝑎̉: 𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑦́

Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới xuất bản 2001

“Bằng một phương pháp hết sức đặc thù, quyển sách nhỏ này đã diễn tả sự phát triển tâm từ bi và tuệ giác siêu việt của hàng Bồ Tát. Trong Phật Giáo, có rất nhiều phương pháp như thế; nhưng, ở đây (trong sách này), chỉ đặc biệt đề cập đến một phương pháp, đó là: Quán Âm Quán Tưởng Tu Pháp. Quán Âm Quán Tưởng Tu Pháp là một Pháp chuyên quán tưởng đến một vị Bồ Tát siêu đẳng, lừng danh có tên là Quán Thế Âm và thần chú: Lục Đại Tự Minh (Om Mani Padme Hùm). Pháp tu này đã được truyền thừa bởi Đạo Sư Tangtong Gyalbo (Thang-Stong rGayl-po), vị Thánh Tăng của Phật Giáo Tây Tạng ở vào thế kỷ thứ 15. Cho đến nay, pháp môn này vẫn đang được mọi người đón nhận và hành trì một cách sâu rộng, thâm thiết.

Phần lớn, trong suốt dòng lịch sử của Phật Giáo, ta thấy có rất nhiều quốc gia ở Á Châu, đã sùng tín, thực hành pháp tu liên hệ đặ̣c biệt đến pháp tu Quán Âm và Lục Tự Minh Chú này. Vì lẽ Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát đã được toàn thể nhân gian tôn kính như là một biểu tượng tối cao của Đại Bi Tâm của Bậc Bồ Tát. Bậc Bồ Tát̉ là một bậc thệ nguyện đạt đến quả vị giác ngộ theo giáo lý của Phật, để trên cầu Phật Đạo, dưới độ chúng sanh và nếu còn có một chúng sanh nào trên thế gian này mà chưa độ thì, Bồ Tát nhất định không thôi nghỉ. Quán Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát đã thực hiện rất sớm thệ nguyện rộng lớn này, vì thế đối với nhiều người tu hành trong Phật Giáo, Bồ Tát Quán Âm đã thường được nhận là có một quan hệ bất khả phân với sự cần Đạo Giác Ngộ, Giác Thoát……”
Kính mời Quý độc giả xem chi tiết trong file dưới đây. (Kéo xuống các trang để xem chi tiết về tác phẩm Pháp Tu Quán Âm)
Cảm ơn Quý độc giả đã dành thời gian nghiên cứu về quyển sách ý nghĩa này. Để tham khảo thêm nhiều sách hay, sâu sắc về Phật giáo. Mời Quý vị xem tại mục Ebook HT Thích Viên Lý nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *