Tag Archives: pháp tu quán âm

PHÁP TU QUAN ÂM – PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG

PHÁP TU QUAN ÂM PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYỀN CỦA MẬT TÔNG TÂY TẠNG 𝑇𝑎́𝑐 𝐺𝑖𝑎̉: 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑡𝑜𝑛𝑔 𝐺𝑦𝑎𝑙𝑏𝑜 – 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝐺𝑖𝑎̉: 𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑦́ Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới xuất bản 2001 “Bằng một phương pháp hết sức đặc thù, quyển sách nhỏ này đã diễn tả sự phát triển tâm […]