Tag Archives: 5 đức sa di

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023| ĐỀ TÀI: 5 ĐỨC SA DI

Khóa tu Xuất gia gieo duyên 2023 được tổ chức với chủ đề 5 Đức Sa Di. Đây là những phẩm chất cao quý mà một người Sa Di cần phải rèn luyện. Để tìm hiểu chi tiết về Khóa tu Xuất gia gieo duyên 2023 và 5 Đức Sa Di, mời Quý vị cùng […]