Tag Archives: xuất gia gieo duyên 2023

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN 2023| ĐỀ TÀI: 5 ĐỨC SA DI

Khóa tu Xuất gia gieo duyên 2023 được tổ chức với chủ đề 5 Đức Sa Di. Đây là những phẩm chất cao quý mà một người Sa Di cần phải rèn luyện. Để tìm hiểu chi tiết về Khóa tu Xuất gia gieo duyên 2023 và 5 Đức Sa Di, mời Quý vị cùng […]

XUẤT GIA GIEO DUYÊN: Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CẦN BIẾT!

Xuất Gia Gieo Duyên (tiếng Pali: Upasampadā) là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành xuất gia. Là tập làm quen, trải nghiệm cuộc sống xuất gia. Cụ thể, khi một người có chí nguyện xuất gia, để tự lượng sức, vị này phát tâm gieo duyên xuất gia tập sự một thời gian, […]