XUẤT GIA GIEO DUYÊN: Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CẦN BIẾT!

Xuất Gia Gieo Duyên (tiếng Pali: Upasampadā) là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành xuất gia. Là tập làm quen, trải nghiệm cuộc sống xuất gia. Cụ thể, khi một người có chí nguyện xuất gia, để tự lượng sức, vị này phát tâm gieo duyên xuất gia tập sự một thời gian, sau đó mới chính thức xuất gia.

Ngoài ra, trong trường hợp khác, đa phần những người nhận thấy đời sống xuất gia thật đẹp nhưng chưa có đủ duyên lành để dấn thân trọn đời nên chỉ gieo duyên vài ngày hay trong một khóa tu ngắn hạn.

Trong bài viết này Hòa Thượng Thích Viên Lý sẽ chia sẻ về ý nghĩa và lợi ích của Xuất Gia Gieo Duyên. Kính mời Quý Vị Chư Tăng Ni, Phật tử cùng lắng nghe!

Cảm ơn Quý vị đã dành thời gian xem hết video: Ý nghĩa và lợi ích của Xuất Gia Gieo Duyên, để tham khảo nhiều video ý nghĩa khác vui lòng xem tại Video Diệu Pháp. Chúc Quý Vị Vô Lượng – An Lạc – Phước Huệ – Trang Nghiêm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *