Tag Archives: hạnh nguyện đức phật dược sư

HẠNH NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Đức Phật Dược Sư là vị Phật Bổn Tôn của cõi Lưu Ly Quang Tịnh, được biết đến với khả năng chữa lành bệnh tật và ban phước lành cho chúng sinh. Ngài có 12 đại nguyện, thể hiện lòng từ bi vô bờ bến của Ngài đối với chúng sinh. Để về hạnh nguyện […]