HẠNH NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Đức Phật Dược Sư là vị Phật Bổn Tôn của cõi Lưu Ly Quang Tịnh, được biết đến với khả năng chữa lành bệnh tật và ban phước lành cho chúng sinh. Ngài có 12 đại nguyện, thể hiện lòng từ bi vô bờ bến của Ngài đối với chúng sinh.

Để về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư, mời Quý vị chi tiết trong video sau:

Hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư là nguồn cảm hứng cho chúng sinh trên con đường tu tập hướng đến giác ngộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *